• imatge-web-camins-encontrats

Camins encontrats. Joan Rabascall. Obres: 1975 i 2012

05.10.2016 - 18.03.2017

Inauguració el 4 d’octubre de 2016, a les 19h.

Camins encontrats. Joan Rabascall. Obres: 1975 i 2012 és la primera d’un cicle de dues exposicions de petit format que permeten abordar en profunditat el treball d’artistes de la col·lecció Josep Suñol: Joan Rabascall i Antoni Miralda. Les exposicions abracen el període de temps comprès entre 1960 i l’actualitat i s’estructuren a partir de dues obres concretes dels autors: una directament relacionada amb la col·lecció; l’altra presenta un treball recent de l’artista. El projecte es complementa amb fotografies, materials d’arxiu i vídeos que ajuden a contextualitzar ambdues creacions.

En la primera mostra de Camins encontrats es contraposen dues obres de Joan Rabascall, Franco hace deporte – Autopistas Concesionaria Española S.A (1975) i Del Big Bang al Big Brother (2012). El fet de situar una davant de l’altra ens permet comparar dues posicions, dues situacions, dos moments, que posen en relleu qüestions cabdals de la pràctica artística de Rabascall i alhora les situa en el nou context, tot amplificant els punts de vista i els interrogants sobre les mateixes. És evident que aquest encontre de dues úniques obres no esgota ni molt menys la riquesa i la diversitat del treball de Rabascall, però sí evidencia les continuïtats essencials pel que fa a la seva actitud estètica, ètica i política envers la realitat global. Ambdues obres, malgrat les diferències tècniques i estilístiques, denuncien els excessos i la hipocresia de la ideologia consumista tot fent servir els mateixos procediments i llenguatges a través dels quals aquesta es perpetua: el mitjans de comunicació de masses. Davant d’aquest fenomen, el treball de Rabascall afirma la voluntat emancipadora de l’art.

En definitiva, la proposta expositiva Camins encontrats. Joan Rabascall (obres 1975 i 2012) aprofundeix en qüestions imprescindibles que afecten, no només la trajectòria artística d’aquest creador, sinó també la pròpia naturalesa de l’art i el fet expositiu tot emfatitzant la reflexió crítica continuada, activitat fonamental per enfortir la situació cultural en el nostre context actual.

El projecte Camins encontrats és una proposta d’Enric Franch qui, a més de conceptualitzar i coordinar el projecte, ha redactat un document específic referent a l’obra de Joan Rasbascall titulat La mudesa de les imatges. L’al·legoria antiga, moderna, crítica i postcrítica, que estarà a disposició dels visitant durant tota l’exposició, període en el que se celebraran tres taules de reflexió al voltant de temes relacionats amb l’obra de l’autor, conduïdes per experts en cadascun dels temes proposats.

Fotografies: Santi Periel

Google+FacebookTwitterEmailPrint

Patrocinadors i col·laboradors