miralda-leda-1977

CAMINS ENCONTRATS – MIRALDA. Obres 1977 i 2015

18.05. - 02.09.2017

La Fundació Suñol presenta la segona mostra de Camins encontrats, un projecte que pretén explorar l’abast del sistema expositiu en les vessants d’anàlisi de l’obra d’art, la seva exposició, els procediments que l’envolten, l’autor i la col·lecció a la qual l’obra pertany, oferint al públic el màxim gaudi estètic i intel·lectual de l’experiència de l’art. El projecte es va iniciar amb l’exposició de dues obres de Joan Rabascall al 2016 i en aquesta ocasió s’analitzen dues obres realitzades en diferents contextos de Miralda.

Camins encontrats vol subratllar al màxim el potencial del mitjà expositiu i per això es concep com un petit laboratori on manipular i assajar una bona part de relacions i components actius i significatius del fet expositiu i de l’activitat artística. En aquest context les obres fan de catalitzadores per a una experiència perceptiva, comprensiva i receptiva que involucra el conjunt de treballs, l’artista, la peça concreta i la col·lecció mateixa, a fi i efecte de desencadenar un seguit de reflexions fonamentals a l’entorn de la pràctica de l’art.

El projecte és una proposta conceptualitzada i coordinada per Enric Franch.

Google+FacebookTwitterEmailPrint
escalinata

FERNANDO VIJANDE I 51 ARTISTES: 1971/1986

27.09.2017 - 10.03.2018

La gran aposta expositiva de la Fundació Suñol per al 2017 gira al voltant de la figura de Fernando Vijande, ocupant totes les sales de que disposa la Fundació Suñol, incloent el Nivell Zero. 51 artistes participen en aquest recorregut per la trajectòria professional d’un dels galeristes que més va recolzar, consolidar i visibilitzar l’obra de tots aquells que van exposar des d’inicis dels 70 fins al 1986, any de la seva mort, tant a la Galeria Vandrés com posteriorment a la Galeria Vijande.

Josep Suñol va ser partícip d’aquest moment, fet que va fer sorgir una de les relacions entre col·leccionisme i galerisme més interessants a Espanya. Fernando Vijande va mantenir des del primer moment una línia original, apostant pels moviments avantguardistes, però fiant-se més dels seus propis gustos i criteris estètics que de les modes del món de l’art. Aquesta aposta es va veure recolzada a l’exposició New Images from Spain, realitzada l’any 1980 al Guggenheim de Nova York, i en la qual Fernando Vijande va tenir l’oportunitat de mostrar diferents artistes que havien exposat a les seves galeries. Aquesta mostra va significar la seva consagració com a marxant i galerista a nivell internacional, i va ajudar a donar visibilitat internacional a tots aquells creadors que Vijande promovia.

L’exposició compta amb obres de 51 artistes exposades a les galeries Vandrés i Vijande, i també obres actuals dels mateixos artistes, acompanyades de documentació sobre aquell període vibrant i transgressor. Alguns dels artistes que participen en aquest homenatge van adquirir reconeixement internacional durant el període viscut a les Galeries Vandrés i Vijande, entre els quals trobem a Juan Bordes, Carmen Calvo, Joan Hernández Pijuan, Nino Longobardi o Jaume Plensa, entre d’altres. Fernando Vijande també va exposar artistes internacionals com Robert Smith, Robert Mapplethorpe o Andy Warhol, les obres dels quals també podrem trobar a la mostra.

 

Aquest projecte està sent coorganitzat entre la Fundació Suñol i José Luis Alexanco, partícip d’aquell moment i coneixedor de la trajectòria de Fernando Vijande.

Google+FacebookTwitterEmailPrint