Antonio Saura

Sera, 1961

Osca, 1930 - Conca, 1998

Antonio Saura és una figura clau i un referent inqüestionable de la pintura contemporània espanyola. Des de molt jove s’interessa per la pintura i l’escriptura i comença a practicar ambdues disciplines de manera autodidacta durant la convalescència d’una llarga malaltia. Tot i que als anys cinquanta es va exiliar a París, a finals de la dècada va fundar, juntament amb altres artistes, el grup El Paso, un important pol d’avantguarda artística amb epicentre a Madrid. Les seves primeres obres es relacionen amb el surrealisme i l’abstracció, però progressivament va evolucionant cap a un expressionisme gestual molt personal, que redueix la gamma cromàtica al blanc i el negre i desdibuixa elements figuratius, com ara figures humanes i rostres, amb traços violents i agressius. La seva plasticitat dramàtica s’ha relacionat amb la pintura barroca espanyola. De fet, alguns dels seus retrats són relectures de grans mestres com ara Goya i Velázquez. A més de l’obra plàstica, cal destacar la seva faceta literària i el seu treball en el terreny de l’obra gràfica, la il·lustració i l’escenografia.

Publicacions de la Fundació Suñol relacionades