Correspondències

Correspondències

Batxillerat

Educació Superior

Primària

Secundària

Les cartes, amb la col·laboració i implicació d’artistes, docents i estudiants, irrompen com a mecanisme disruptor a l’aula tot proposant reptes que requereixen de respostes creatives. D’aquesta manera es fomenta l’observació, la reflexió, el diàleg i l’experimentació al voltant de temes clau, per tal de desenvolupar el judici crític, la imaginació, l’experiència estètica i transformadora.

Precisament perquè l’art contemporani és l’art del nostre temps i ens ajuda a pensar-nos, a imaginar-nos i a explorar el món des d’una perspectiva creativa, reflexiva i crítica, entenem que esdevé un recurs educatiu transversal que es pot abordar des de diferents disciplines i matèries.

Proposta d’activitats

Davant l’expressió habitual “I això és art?…” Correspondències pretén familiaritzar els participants amb les investigacions, recerques, exploracions, experiències i processos de producció de l’art contemporani, així com situar-los davant els reptes de la creació actual. Entenem que l’art contemporani és l’art del nostre temps i com a tal ens interpel·la i ens involucra en les matèries que tracta. Apostem per dinàmiques d’observació, reflexió, joc, diàleg i experimentació, a partir de preguntes i situacions concretes i posant en valor el propi coneixement i la connexió amb l’experiència quotidiana dels alumnes. Proposem activitats senzilles, assequibles i adaptables que alhora fomentin el judici crític, la imaginació, l’experiència estètica i transformadora.

 

Dinàmica de treball

Entenem que l’art contemporani presenta multiplicitat de punts de vista, temes, estils i formats i per això pot esdevenir un recurs educatiu transversal, susceptible de ser abordat des de diferents disciplines i matèries. Per tant, no cal ser expert o aficionat en art per participar-hi. El programa Correspondències implicarà una dedicació estimada de dues a tres sessions a l’aula (si es tria l’opció d’una correspondència) o de cinc a sis sessions (si es tria l’opció de dues correspondències) més una visita a la Fundació Suñol. Aquesta dedicació es reparteix al llarg d’un trimestre escolar.

Les correspondències inclouran un breu document amb informació i material addicional així com suggeriments amb pautes de treball pels docents i alumnes. Se celebrarà una sessió informativa del programa Correspondències pels docents interessats en participar amb els seus grups.

Articles de premsa

Contactar

Si esteu interessats a participar o desitgeu rebre més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres per telèfon al número 934 961 032 o a través del següent formulari:

Compartir