Luis Gordillo. Lo racional y lo sentimental

Luis Gordillo. Lo racional y lo sentimental

2022

La figura de Luis Gordillo és fonamental per entendre el panorama de la pintura espanyola de l’últim decenni de la dictadura franquista. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presenta a la Sala 428 una àmplia selecció del treball realitzat durant aquests anys, moment en què Gordillo consolida un estil propi amb característiques fonamentals que persistiran a la seva obra posterior. El seu nou llenguatge, amb un poderós sentit del color i un rerefons satíric, serà referent per a tota una generació d’artistes que començaven les cerques allunyades de les propostes informalistes.

La Fundació Suñol col·labora en aquesta exposició a través del préstec de:

Luis Gordillo. Adán y Eva A, 1973

Web de l’exposició: Luis Gordillo. Lo racional y lo sentimental

Compartir