Jordi Mitjà

ACTO 36: Jordi Mitjà. La escultura no es importante