Zush in Ibiza

Zush in Ibiza

27.01.2023 - 20.05.2023

El període en què Zush resideix a l’illa d’Eivissa, entre 1968 i 1983, esdevé un moment d’altíssima creativitat per a l’artista, el qual experimenta amb formats i tècniques molt diverses, com la pintura fluorescent il·luminada per la llum negra. Aquesta exuberant diversitat de propostes artístiques quedarà reflectida en una exposició que mostrarà una selecció d’obres, majoritàriament provinents de la Col·lecció Suñol Soler, que s’exposaran a la seu de la Fundació Suñol a Les Corts, espai antigament batejat com a Galeria 2, on al 1984 Zush va iniciar una residència artística de dos anys de durada.

La Col·lecció Suñol Soler posseeix un fons extraordinari de l’artista Zush, amb més de 300 obres registrades, i reflecteix la gran vinculació i admiració que Josep Suñol Soler va sentir per l’artista.

Comissariat: Enrique Juncosa, Elena Ruiz (Museu d’Art Contemporani d’Eivissa) i Xavier de Luca.

Inauguració: Divendres 27 de gener a les 19:00

The period in which Zush resides on the island of Ibiza, between 1968 and 1983, becomes a moment of great creativity for the artist, who experiments with very diverse formats and techniques, such as fluorescent painting illuminated by the black light. This exuberant diversity of artistic proposals will be reflected in an exhibition that will show a selection of works, mostly from the Suñol Soler Collection, which will be exhibited at the headquarters of the Suñol Foundation in Les Corts, a space formerly known as the Gallery 2, where in 1984 Zush began a two-year artistic residency.

The Suñol Soler Collection has an extraordinary fund of the artist Zush, with more than 300 registered works, and reflects the great connection and admiration that Josep Suñol Soler felt for the artist.

Curator: Enrique Juncosa, Elena Ruiz (Museum of Contemporary Art of Ibiza) and Xavier de Luca.

Opening: Friday January 27 at 7:00 p.m

Sponsors and collaborators

Compartir

Related artists