Coneix-nos

La Fundació Suñol és una entitat privada sense ànim de lucre que va crear-se l’any 2002 amb l’objectiu de difondre la Col·lecció Suñol Soler i, al mateix temps, impulsa un projecte per afavorir la difusió i producció artística contemporània, amb l’objectiu de completar la proposta cultural de Barcelona i ampliar la plataforma de coneixement contemporani de la ciutat.

La Fundació Suñol actua en diversos eixos. Per un costat, es dedica a la conservació i la difusió de la col·lecció, que sota diferents formats i lectures, es mostra tant a la seu pròpia com en col·laboració amb reconegudes institucions culturals. Per altra banda, manté un compromís amb la creació contemporània actual a través de la producció i l’organització d’exposicions i activitats sobre temes, artistes o projectes d’interès en l’entramat artístic del territori.

A més a més, impulsa programes públics i projectes educatius en torn a l’art contemporani dirigits a una diversitat de col·lectius i en diàleg amb diferents agents.

En gairebé vint anys d’activitat, la fundació ha assolit un paper fonamental en el panorama cultural de Barcelona. L’organització de prop d’un centenar d’exposicions avalen aquest recorregut, així com l’assistència de més de 100.000 visitants a les seves exposicions i activitats.

Pots consultar el fulletó institucional aquí (en castellà).

Josep Suñol

Josep Ildefons Suñol i Soler (Barcelona, 1927-2019) va ser un empresari, advocat i col·leccionista d’art català, fill de Josep Suñol i Garriga i Glòria Soler Elias.

La seva trajectòria com a empresari i col·leccionista d’art va ser extensa i fructífera, destacant el seu paper filantròpic i les seves contribucions a la millora social i col·lectiva. Aquesta activitat es segueix duent a terme a través de les fundacions que va impulsar: la Fundació Glòria Soler, que dona suport a projectes en l’àmbit de la salut, especialment pel que fa a les cures pal·liatives pediàtriques i la lluita contra la sida i la leucèmia, i la Fundació Suñol, centrada en la promoció i difusió de l’art contemporani a través de la creació de projectes expositius i activitats. L’any 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya li atorgà la Creu de Sant Jordi.

Premsa

La Fundació Suñol organitza rodes de premsa periòdiques en les quals informa sobre les properes exposicions, activitats i novetats. A continuació trobareu els comunicats i dossiers de premsa que hem publicat fins avui. També coordinem les peticions d’entrevistes, sol·licituds d’informació, visites de professionals o material audiovisual per a ús periodístic. Podeu contactar amb nosaltres a través de gfernandez@fundaciosunol.org.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per telèfon 934 961 032 o mitjançant el següent formulari

Notes de premsa i imatges

Filtrar per

Estructura interna i institucional

La Fundació Suñol compta amb un equip qualificat en la gestió i execució de projectes artístics, tant expositius com educatius. També cal destacar la important tasca realitzada de conservació i difusió de la Col·lecció Suñol Soler.

Patronat

President honorífic

Josep Suñol

President

Rodrigo Navia-Osorio Vijande

Patronat

Sandra Jáuregui Eguía

Silvia Noguer Figuerol

Jorge Viladomiu Peitx

Secretari

José de Mier Marfil

Equip

Gerent

Jaume Brunet i Papiol

Col·lecció i projectes

Xavier de Luca

Programació i projectes

Patrícia Marqués

Comunicació i projectes

Glòria Fernández

Operacions i gestió interna

David Martrat

Becària de comunicació

Gina Castellet

Becària de col·lecció

Helena Manzanares

Institucions

Patrocinadors

Col·laboradors

Institucions

Patrocinadors

Col·laboradors

Fundació Glòria Soler

La Fundació Glòria Soler és una entitat privada sense ànim de lucre, creada el 2015 a iniciativa de Josep Suñol i Soler, fill de Josep Suñol i Garriga i Glòria Soler i Elías.

Comparteix president, patronat i seu amb la Fundació Suñol. Ambdues fundacions uneixen art i filantropia treballant conjuntament en l’àmbit de l’art i la ciutadania com a motor de transformació social. La Fundació Glòria Soler impulsa a més a més programes solidaris i innovadors en els àmbits científic, social i humanístic, en col·laboració amb entitats de reconegut prestigi i trajectòria. En l’àmbit de la salut, la Fundació Glòria Soler s’ha implicat en iniciatives entre les que destaquen l’impuls a la Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques de l’Hospital Sant Joan de Déu, el suport al desenvolupament de la vacuna terapèutica i altres assajos clínics contra el virus del VIH/Sida, liderada per l’equip d’IrsiCaixa i la col·laboració amb el Projecte ARI de l’Hospital Clínic de lluita contra la leucèmia.