Col·lecció

La Col·lecció Suñol Soler és una de les col·leccions d’art contemporani privades més extenses de Catalunya i Espanya. Està formada per més de dos-cents cinquanta artistes, entre els que cal destacar un gran nombre d’artistes locals de renom internacional. La coherència i qualitat de les obres que composen la col·lecció proporcionen una àmplia i representativa visió de l’itinerari de la creació artística des de 1915 fins 2006.

La Col·lecció Suñol Soler revela una forma especial d’entendre l’art del col·leccionisme, que es construeix establint una relació d’afecte amb els artistes, i que pren com a base la convicció en el projecte de cadascun d’ells. Arrel d’aquest posicionament personal, la col·lecció ha estat configurada per Josep Suñol durant més de quaranta anys de dedicació, en els quals també ha establert vincles amb galeristes i altres professionals vinculats amb el mon de l’art. És amb aquest esperit que la col·lecció es considera una memòria particular però a l’hora col·lectiva.

 

Els inicis de la col·lecció venen determinats per l’ estreta relació de Josep Suñol amb el galerista i amic Fernando Vijande, amb qui va col·laborar en l’impuls del sector cultural nacional després d’un llarg període de latència, fruit de la dictadura. Va ser en aquest moment que Josep Suñol va construir la seva nova residència, també coneguda com Les Escales, un projecte de Josep Lluís Sert ideat per ser habitatge, però també espai expositiu i d’emmagatzematge de la col·lecció. Aquest espai d’exposició es va anomenar Galeria 1, i no tardaria en resultar insuficient degut al ràpid creixement de la col·lecció.

 

A l’any 1979 s’inaugura la Galeria 2, ubicada al districte de Les Corts de Barcelona i actual seu de la Fundació Suñol, amb l’objectiu d’emmagatzemar les obres en optimes condicions, així com també convertir-se en espai de residencia d’artistes i en un punt de visita obligat per a col·leccionistes de tot el mon, especialment en un moment en que no era fàcil veure art contemporani a Barcelona.

 

Fins al 2007, any d’obertura de la Fundació Suñol, la Col·lecció Suñol Soler es va anar ampliant i profunditzant, coincidint amb un moment d’enorme dinamització de la cultura al nostre país. En aquesta etapa cal destacar l’adquisició d’un gran nombre d’obres de joves artistes a l’època, avui reconeguts arreu del món. El 21 de maig de 2007 obre al públic la Fundació Suñol a la seu de Passeig de Gràcia 98, espai on es va mostrar bona part dels fons de la col·lecció a través d’exposicions temàtiques i retrospectives, a la qual se li va sumar l’espai del Nivell Zero, dedicat a artistes emergents.

 

Al 2019 la Fundació Suñol s’emplaça a l’espai històric de la Galeria 2, completament reformat amb els últims estàndards de preservació dels fons artístics, i pretén ampliar el seu àmbit d’acció amb el desenvolupament i la implementació de nous programes, col·laboracions i sinèrgies que sumen altres objectius als ja marcats des de la seva creació.

Biblioteca

Un punt de consulta de l’extensa biblioteca que Josep Suñol ha reunit des dels inicis de la seva trajectòria com a col·leccionista a principis dels anys 70 i que a l’actualitat compta amb prop de 10.000 referències.

Restauració de la col·lecció

Un dels objectius principals de la Fundació Suñol és la conservació de les obres que formen part de la Col·lecció Suñol Soler. Això es tradueix en una sèrie d’accions que busquen millorar les condicions d’emmagatzematge i embalatge de les obres en la reserva, així i com la intervenció en aquelles obres que així ho requereixin.