Col·lecció

La Col·lecció Suñol Soler és una de les col·leccions d’art contemporani privades més extenses de Catalunya i Espanya. Està formada per més de dos-cents cinquanta artistes, entre els que cal destacar un gran nombre d’artistes locals de renom internacional. La coherència i qualitat de les obres que composen la col·lecció proporcionen una àmplia i representativa visió de l’itinerari de la creació artística des de 1915 fins 2006.

La Col·lecció Suñol Soler revela una forma especial d’entendre l’art del col·leccionisme, que es construeix establint una relació d’afecte amb els artistes, i que pren com a base la convicció en el projecte de cadascun d’ells. Arrel d’aquest posicionament personal, la col·lecció ha estat configurada per Josep Suñol durant més de quaranta anys de dedicació, en els quals també ha establert vincles amb galeristes i altres professionals vinculats amb el mon de l’art. És amb aquest esperit que la col·lecció es considera una memòria particular però a l’hora col·lectiva.

 

Els inicis de la col·lecció venen determinats per l’ estreta relació de Josep Suñol amb el galerista i amic Fernando Vijande, amb qui va col·laborar en l’impuls del sector cultural nacional després d’un llarg període de latència, fruit de la dictadura. Va ser en aquest moment que Josep Suñol va construir la seva nova residència, també coneguda com Les Escales, un projecte de Josep Lluís Sert ideat per ser habitatge, però també espai expositiu i d’emmagatzematge de la col·lecció. Aquest espai d’exposició es va anomenar Galeria 1, i no tardaria en resultar insuficient degut al ràpid creixement de la col·lecció.

 

A l’any 1979 s’inaugura la Galeria 2, ubicada al districte de Les Corts de Barcelona i actual seu de la Fundació Suñol, amb l’objectiu d’emmagatzemar les obres en optimes condicions, així com també convertir-se en espai de residencia d’artistes i en un punt de visita obligat per a col·leccionistes de tot el mon, especialment en un moment en que no era fàcil veure art contemporani a Barcelona.

 

Fins al 2007, any d’obertura de la Fundació Suñol, la Col·lecció Suñol Soler es va anar ampliant i profunditzant, coincidint amb un moment d’enorme dinamització de la cultura al nostre país. En aquesta etapa cal destacar l’adquisició d’un gran nombre d’obres de joves artistes a l’època, avui reconeguts arreu del món. El 21 de maig de 2007 obre al públic la Fundació Suñol a la seu de Passeig de Gràcia 98, espai on es va mostrar bona part dels fons de la col·lecció a través d’exposicions temàtiques i retrospectives, a la qual se li va sumar l’espai del Nivell Zero, dedicat a artistes emergents.

 

Al 2019 la Fundació Suñol s’emplaça a l’espai històric de la Galeria 2, completament reformat amb els últims estàndards de preservació dels fons artístics, i pretén ampliar el seu àmbit d’acció amb el desenvolupament i la implementació de nous programes, col·laboracions i sinèrgies que sumen altres objectius als ja marcats des de la seva creació.

La Fundació Suñol col·labora regularment amb altres institucions artístiques d’àmbit nacional i internacional. Aquestes col·laboracions s’han materialitzat a través de coproduccions d’exposicions, donant lloc a l’acollida d’itineràncies a Barcelona de projectes provinents d’altres ciutats de l’estat i d’Europa. La Fundació Suñol ha col·laborat al llarg de la seva trajectòria amb destacades institucions com el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Los Esquizos de Madrid, 2009), el Centro José Guerrero de Granada (José Guerrero, The Presence of Black, 2015), la Fundació Han Nefkens (Perfect Lovers, 2014; Arash Nassiri, 2016), el Centre d’Art La Panera de Lleida (Res no s’atura, 2014), entre d’altres.
A més a més, seguint la tasca iniciada per Josep Suñol a finals dels anys setanta, i amb la voluntat de fer visible la col·lecció més enllà de la seva seu física, la Fundació Suñol ha col·laborat amb museus i centres d’art de tot el món, a través de la cessió temporal d’obres per a diferents exposicions.

Col·laboracions

En paral·lel a la col·lecció d’art contemporani, Josep Suñol va recopilar catàlegs, revistes i altres materials documentals que es poden consultar a la seu de la Fundació Suñol, on la biblioteca compta amb un espai d’accés públic i aporta important documentació al període comprès entre 1971 i l’actualitat.
Aquest recull de documentació es va iniciar amb la voluntat de posar en valor les obres que anaven configurant la Col·lecció Suñol Soler, pel que podem trobar catàlegs d’exposicions dels artistes presents en aquesta, sent moltes d’aquestes publicacions difícils de trobar a l’actualitat, així com també retalls de premsa, col·leccions senceres de revistes o catàlegs d’exposicions, tant nacionals com internacionals.

Biblioteca

Un punt de consulta de l’extensa biblioteca que Josep Suñol ha reunit des dels inicis de la seva trajectòria com a col·leccionista a principis dels anys 70 i que a l’actualitat compta amb prop de 10.000 referències.