Equip

La Fundació Suñol es va constituir el 17 de juliol de 2002. Com a finalitats fundacionals, la Fundació explicita el seu interès en “fomentar, difondre o divulgar l’art en general, i el de la pròpia Col·lecció Josep Suñol en particular, amb la preocupació d’investigar, conservar i preservar l’art i el seu estudi, procurant l’ajuda a artistes, estudiants i estudiosos en pro de l’art català a nivell mundial”. La Fundació Suñol està regida per un Patronat i un equip de gestió, les activitats dels quals condueixen l’entitat cap el compliment del seu objecte social.

 • Director
 • Sergi Aguilar
 • Assessora del patronat
 • Margarita Ruiz i Combalia
 • Gerent
 • Jaume Brunet i Papiol
 • Adjunt a la direcció
 • Xavier de Luca
 • Coordinadora d'exposicions i projectes educatius
 • Patricia Marquès
 • Coordinadora d'exposicions i projectes educatius
 • Glòria Fernández
 • Manteniment
 • Daniel Parejas
 • Responsable de sala i visites guiades
 • David Martrat
 • Coordinadora de comunicació
 • Gemma Belmonte
 • Servei d'acollida als visitants
 • Karla Jipoulou
  Carlota Muntada
  Maria Amador
  Marta Cerdán
  Paula Romero
  Maria Alonso
 • Becària de comunicació
 • Maria Moreno
 • Becària de col·lecció i arxiu
 • Sunna Caminals
Google+FacebookTwitterEmailPrint