Tardor 2016 Literartura

Tardor 2016

Literartura

A propòsit dels llibres recomanats se celebrarà un col·loqui a la seu de la fundació amb la participació d’artistes, escriptors i comissaris. Per cada sessió proposarem dues lectures, una de principal, que tots els participants haurien de fer, i una de secundària -per als qui llegeixen molt- que ens pot servir de complement.

 

Sessió 1

Dilluns 24 d’octubre de 2016, de 18h a 20h

Visita guiada a l’exposició Camins encontrats: Joan Rabascall (obres 1975 i 2012)

Col·loqui sobre les següents lectures:
Luis Martín Santos. Tiempo de silencio, ed. Crítica 2005
Sigmund Freud, Psicopatología de la vida cotidiana, Alianza Editorial 2011
Amb la participació de Joan Rabascall

Les dues lectures ens han estat proposades per l’artista que inaugura el mes d’octubre a la Fundació Suñol, Joan Rabascall. La novel·la de Martin Santos, publicada l’any 1962, va ser l’obra literària més significativa de la postguerra i el primer franquisme. A partir de la tradició del realisme social Martin Santos explora el llegat estilístic de James Joyce per construir un gran fresc de la societat de la seva època.

Psicopatología de la vida cotidiana, publicada l’any 1904 estudia les raons dels oblits i els errors en la parla i en l’escriptura com expressions de l’inconscient. És una de les obres més populars de Sigmund Freud (1856 – 1936) perquè parteix de l’anàlisi d’experiències quotidianes que tots podem compartir.

 

Sessió 2

Dilluns 21 de novembre de 2016, de 18h a 20h

Visita guiada a l’exposició ACTE 35: Tatiana Busto Garcia. Paisaje en fuga

Col·loqui sobre les següents lectures:
Robert Walser, El paseo, ed. Siruela 2014
Carl Seelig, Paseos con Robert Walser, ed. Siruela 2009

En aquesta sessió ens centrarem en els itineraris i les passejades com a elements generadors de l’experiència artística i llegirem Robert Walser (1878-1956), autor de referència per a molts escriptors i artistes, de Walter Benjamin a Enrique Vila-Matas passant per W.G. Sebald. Robert Walser ha tingut una influència cabdal en els artistes conceptuals que treballen a partir d’itineraris.

Carl Seelig era amic de Robert Walser i el va visitar regularment durant els anys en què l’escriptor, que ja no podia escriure, estava reclòs a la clínica psiquiàtrica de Waldau, a Berna. Seelig va prendre notes de totes les converses amb l’escriptor i les va transcriure en un intent de salvar les seves paraules.

 

Sessió 3

Dilluns 19 de desembre de 2016, de 18h a 20h

Visita guiada a l’exposició Darío Villalba. Resplandor seco

Col·loqui sobre les següents lectures:
David Foster Wallace (1962-2008), Extinción, Random House Mondadori, Debolsillo, 2007
David Foster Wallace, La broma infinita, Debolsillo 2011
Amb la participació de Victor Balcell Mata, escriptor, i Daniel Moreno Roldan, artista visual

L’escriptor Victor Balcells Matas ens introduirà a l’univers literari de Foster Wallace i l’artista Daniel Moreno Roldan compartirà amb nosaltres la seva lectura del relat El canal del sufrimiento, que forma part del conjunt de relats Extinción.

Foster Wallace és un dels autors de referència del que s’anomena “literatura de la postmodernitat”. Aquest any es commemora el vigèsim aniversari de la publicació de La broma infinita, el seu llibre més valorat, considerat per alguns un clàssic comparable a l’Ulisses de Joyce o al Tristram Shandy de Sterne. Els “encapsulats” de Darío Villalba ens serviran de rerefons dels seus personatges atrapats en l’aïllament translúcid -o tan lúcid- de la modernitat.

 

Activitat coordinada per Helena Rotés en col·laboració amb Cal Cego.

Helena Rotés (1954) ha impartit els cursos Escriure sobre Art per descobrir l’Art d’escriure , Lectures d’Art i Literatura i L’Art com a Pre-Text a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès durant els anys 2004-2009. Actualment imparteix cursos d’Història de l’Art a l’Escola de Formació Permanent del Professorat del Col·legi de Llicenciats de Barcelona.

Data i hora

Dilluns 24 d’octubre de 2016, de 18h a 20h

Dilluns 21 de novembre de 2016, de 18h a 20h

Dilluns 19 de desembre de 2016, de 18h a 20h

Més informació

info@fundaciosunol.org
934961032

Patrocinadors i col·laboradors

Cal Cego

Compartir