Primavera 2017 Literartura

Primavera 2017

Literartura

29.05.2017 - 19.06.2017

Sessió 1

Dilluns 29 de maig de 2017 de 18h a 20h

Visita comentada a l’exposició Camins encontrats: Miralda. Obres 1977 i 2015

Col·loqui sobre les següents lectures:

Jean-Anthelme Brillat-Savarin, Fisiología del gusto, Ediciones Trea, 2012
Miguel de Cervantes Saavedra, Coloquio de los perros, Alianza Editorial, 2005
Amb la participació de Xavier de Luca, coordinador de l’exposició i adjunt a la direcció de la Fundació Suñol

Autor d’assaigs de naturalesa jurídica i política, Brillat-Savarin va ocupar els darrers anys de la seva vida a redactar aquesta obra dedicada a l’alimentació. El resultat va ser un llibre apassionant i certament bigarrat, on es barregen les ciències amb la història, les poesies i les anècdotes personals amb les receptes, les fórmules magistrals i les dietes, els aforismes i les narracions on els protagonistes són productes alimentaris. Amb aquesta fusió de gèneres, Brillat-Savarin va aconseguir un llibre amè, per més que l’autor, fill de la Il·lustració, perseguís establir les bases del que tenia per una nova disciplina, la gastronomia, a la qual volia revestir d’anàlisi científica.

Els gossos Cipión i Berganza, als que Miguel de Cervantes proporciona la facultat nocturna de la parla, entren de ple en el gènere del relat picaresc. La humanitat animal es contraposa a l’animalitat humana, motiu que serveix a l’autor per retratar la societat del seu temps a través dels diferents personatges que els conversadors canins treuen a col·lació.

 

Sessió 2

Dilluns 19 de juny de 2017 de 18h a 20h

Visita comentada a l’exposició Acte 37: Marc Larré. De aquellas fotos, estos barros

Col·loqui sobre les següents lectures:

Maria Zambrano, Pensamiento y poesía en la vida española, ed. Biblioteca Nueva, 2004
Rafael Sánchez Ferlosio, Industrias y andanzas de Alfanhuí, Ediciones Destino, 2009

Amb la participació de l’artista, Marc Larré

Pensamiento y poesía en la vida española constitueix la resposta de Maria Zambrano a una crisi bifront: d’una banda, la crisi europea de la raó idealista, com un paradigma que ha perdut el seu paper fonamental en el sentit de l’existència, i de l’altra, la crisi espanyola, coneguda també com el “problema d’Espanya”, obert a finals del XIX i que culminaria amb l’experiència traumàtica de la Guerra Civil i el posterior exili de molts integrants del bàndol republicà. La superació d’aquesta problemàtica passa necessàriament per un nou model de racionalitat que l’autora creu trobar en la tradició cultural espanyola. A través d’una hermenèutica d’aquesta tradició, Zambrano descobreix en el “realisme espanyol” una manera genuïna de pensament hispà, que anomena coneixement poètic, caracteritzat per una inclinació a la materialitat de les coses, que inhibeix tot vol abstracte, i per una vocació eminentment pràctica, orientadora de la vida.

“Un llibre meravellós que fa realitat el que no existeix: Rafael Sánchez Ferlosio va inventar un nen i va marxar amb ell pels camins del seu país nuevoviejo i va escriure el llibre més bell del seu temps. […] Una història plena de mentides veritables” (Miguel Delibes). Alfanhuí és l’espectador itinerant d’homes estranys però reals. Viu les aventures sense immutar-se, adaptant-les a una quotidianitat fantàstica en què res sembla estar fora de lloc.

 

Literartura és una activitat coordinada per Helena Rotés en col·laboració amb Cal Cego.

Helena Rotés (1954) ha impartit els cursos Escriure sobre Art per descobrir l’Art d’escriure , Lectures d’Art i Literatura i L’Art com a Pre-Text a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès durant els anys 2004-2009. Actualment imparteix cursos d’Història de l’Art a l’Escola de Formació Permanent del Professorat del Col·legi de Llicenciats de Barcelona.

Preu

Preu per 2 sessions: 12€
Preu per sessió individual: 8€

Més informació

info@fundaciosunol.org
934961032

Patrocinadors i col·laboradors

Compartir