Joan Colom

Sense títol (El carrer), c. 1959

Barcelona, 1921