Porta}Zush}Evru Acte 10: Tecura 4.0

Porta}Zush}Evru

Acte 10: Tecura 4.0

23.03.2009 - 04.04.2009

Evru, un dels pioners de l’art digital a Espanya, va començar a aplicar aquesta tecnologia a les seves pintures als anys 80 mentre era Zush, i la va utilitzar a finals d’aquella dècada de forma sistemàtica i subversiva en moltes de les seves obres de tècniques aparentment convencionals.

La convicció per part de Zush de l’existència d’un artista dins cada un de nosaltres es manifesta en les seves pròpies paraules: “Sempre he cregut en el potencial creatiu de tota persona i precisament, a través d’eines digitals, aconsegueixo que l’espectador creï, que interactuï en un espai expositiu, que deixi de ser passiu per experimentar amb la seva pròpia creativitat”. Seguint aquesta premissa va néixer l’aplicació interactiva Tecura, que va començar a desenvolupar-se a partir de 1999.

La versió 4.0, perfeccionada durant 2008, es presenta al Nivell Zero, incorporant imatges de plantilles personalitzades per a l’exposició ‘Porta}Zush’, en homenatge a la Fundació Suñol.

Patrocinadors i col·laboradors

Compartir