Acte 31: Thibault Brunet From 0 to 1 – From 1 to 0

Acte 31: Thibault Brunet

From 0 to 1 – From 1 to 0

26.02.2015 - 25.04.2015

Aquests treballs de fotografia ens mostren els vincles de causalitat que existeixen entre el món “real” i el “virtual”, i com l’un configura les característiques de l’altre. El títol de l’exposició, From 0 to 1 – From 1 to 0, és una referència al codi binari, però és també la metàfora d’aquest moviment iteratiu.

L’exposició s’articula al voltant dels models i les tipologies de representació de l’arquitectura als videojocs i a la xarxa. A partir d’aquests elements, Brunet ens convida a reconsiderar la nostra percepció i vivència del territori així com les motivacions del cànons estètics actuals, posant de manifest les relacions d’interdependència que existeixen entre elements aparentment allunyats com els mecanismes cognitius, la programació informàtica, l’experiència artística i els interessos econòmics i polítics subjacents als patrons dominants de desenvolupament urbanístic.

Comissariat: Luca Pagliari i Salvatore Elefante (PHEED)

Patrocinadors i col·laboradors

Compartir