Acte 17: A*Live

Acte 17:

A*Live

06.10.2010, 19:00

La irrupció d’Internet i d’altres mitjans digitals ha incidit substancialment en el panorama artístic, per la introducció de nous formats en la creació, però també perquè ha suposat la posada en marxa de noves formes de distribució, tant de la informació com de l’opinió, i fins i tot del consum de les mateixes pràctiques de l’art.

A*Live pretén analitzar, revisar, fer prospecció i concloure sobre aquelles propostes que resulten actualment més idònies per a experimentar i difondre coneixement.

Compartir