Joan Brossa

Capitomba, 1989

Instal·lació

220 x 101'5 x 60 cm