Jordi Tolosa

Després d’una nit d’estranya joia, 1988

Instal·lació amb ferro, mirall i llum

60 x 100 x 5 cm