Jordi Sabaté

Eparos, 1992

Instal·lació amb acer galvanitzat, plàstic i components electronics

139 x 38 x 36 cm