Pere Noguera

Fe203 – fragment, 1983

Instal·lació amb fang, ferro i ciment

300 x 450 cm