Ramon Guillen-Balmes

Petit suport per a Txema Retama, 1993

Instal·lació

140 x 32 x 6 cm