Jordi Sabaté

Por un desmedido sentir, 1994

Instal·lació amb fusta, motor i alumini

40 x 55 x 25 cm