Joan Miró. 1893/1993

Fundació Joan Miró

Amb motiu del centenari del naixement de l’artista, la Fundació Joan Miró celebrava en 1993 una completa exposició antològica on s’exposaven les seves obres més significatives des dels seus inicis figuratius, i en que es podien veure tots els períodes i sèries en les que Miró va treballar, plasmades en aquest catàleg juntament amb assaigs de Robert Lubar, Christopher Green i Rudi Fuchs i textos breus de Chevalier, Sweeney o Lenz, entre d’altres.