Tàpies. En perspectiva

MACBA

L’any 2004 el MACBA dedicava una exposició retrospectiva a l’informalista Antoni Tàpies comissariada per Manuel J. Borja-Villel. Aquest n’és el catàleg resultant, que inclou un recull d’assaigs i fragments d’autors com Bozal, Guilbaut, Cirlot, Tapié o el propi Tàpies, on s’aborden qüestions com la materialitat o la identitat i en els que es fa palesa la complexitat de l’artista.