• imatge-web-camins-encontrats
    Exposició en curs Camins encontrats. Joan Rabascall. Obres: 1975 i 2012 05.10.2016 - 18.03.2017
  • amor-krankenhaus-duren-i-ii
    Pròxima exposició DARÍO VILLALBA. Resplandor seco 23.11.2016 - 11.03.2017
Pàgina doble - baixa per web
Nivell Zero ACTE 36: Jordi Mitjà. L’escultura no és important 08.02. - 11.03.2017