• Fernando Vijande - Garcia Alix
    Exposició en curs FERNANDO VIJANDE. Retrat: 1971-1987 27.09.2017 - 07.04.2018
  • 09A-175
    Pròxima exposició Patricio Vélez. Les formes del temps 27.04. - 08.09.2018
Fernando Vijande
Nivell Zero Publicació de l’exposició FERNANDO VIJANDE. Retrat: 1971-1987 27.09.2017 - 07.04.2018