Online

Recital poètic online Servir l’invisible

Online

Recital poètic online

Servir l’invisible

La mostra (visitable a la nostra seu fins al 30 de juliol de 2021), pretén explorar l’estatut visual dels llenguatges abstractes, en temps de proliferació d’imatges hipertecnificades, a través d’un recull d’obres que empren l’abstracció com a metodologia de treball. Les peces que la conformen ens interpel·len més enllà del paradigma lògic i expandeixen el camp perceptiu cap a terrenys poètics i evocadors. Per aquest motiu, es va encarregar a una selecció de poetes la creació específica de poemes en diàleg amb algunes de les obres de la Col·lecció Suñol Soler. Els poemes resultants es van emplaçar a la cartel·la corresponent a cada peça, tot ocupant el lloc reservat a la informació de caire asèptic i neutral. Amb aquesta acció s’emprava la cartel·la en sentit creatiu per ampliar els punts de vista sobre l’exposició, per indagar en el contingut poètic inherent a les obres i a la proposta comissarial i, al capdavall, per explorar la complexa relació entre la paraula i la imatge.

Per a l’ocasió s’ha editat també un poemari digital, on podreu consultar els poemes fets ex profeso en el marc de les Cartel·les poètiques. Podeu consultar-lo a l’apartat de “Descarregables” d’aquesta mateixa pàgina.

Descarregables

Compartir