Tom Carr

Sense títol, 1990

Tarragona, 1956

Artista destacat de la dècada dels vuitanta, Tom Carr és escultor i pintor, i un dels artistes més rellevants en el camp de la instal·lació i l’arquitectura.

Les seves obres mostren una voluntat d’equilibri entre el concepte i la forma, idees que han evolucionat al llarg de la seva producció. Aquesta evolució s’aprecia en les seves escultures, on als inicis utilitzava materials més tradicionals com la fusta, creant formes més arquitectòniques que representaven escales, arcs, torres, etc. Amb el pas del temps, les creacions passen a ser més lumíniques i les peces reflecteixen una síntesi dels elements, aconseguint una major expressivitat, mitjançant l’ús de cilindres, helicoides o espirals. Altres conceptes claus en la producció de l’artista són l’espai i la llum, generant un diàleg entre aquest espai i el moviment que se’n deriva. El llenguatge de Carr conté multitud de referències artístiques a l’avantguarda europea, en especial a l’escola constructivista Russa, al mateix temps que ens remet a l’obra d’artistes com Calder o a Tatlin.

La Col·lecció Suñol Soler preserva una part de la seva producció dels anys vuitanta, amb obres diverses que mostren aquesta representació característica d’escales i cilindres.