Carles Guerra

Interrupcions-1, 1988

Amposta (Tarragona), 1965