Antonio Socias

Dibujando un paisaje con puesta de sol, 1984

Inca (Mallorca), 1955

Format acadèmicament en el camp de la pintura, Antoni Socias destaca per la seva capacitat de travessar lliurement les fronteres entre disciplines artístiques, treballant també la fotografia, el vídeo, l’escultura o l’escriptura. A més a més, una constant en la seva trajectòria és la reflexió sobre la seva mateixa obra, que esdevé la matèria primera de noves peces, en processos d’experimentació i reutilització, a partir del retall i el fragment. Amb aquests conceptes d’antropofàgia i d’autofàgia va representar individualment a l’Estat espanyol a la XXIV Biennal Internacional de São Paulo del 1998. La Fundació Suñol en preserva l’obra Justificación Derecha, on restes d’anteriors peces s’emmarquen i alineen a la dreta, a la manera d’un poema visual. Justament, a l’obra de Socías allò preeminent és el mateix procés de treball, dotant les obres d’una forta càrrega conceptual, independentment del mitjà emprat.