Albert Amargós

Sense títol, 1991

Barcelona, 1968

Llistat d’obres

Peinture , 1926

Busto de mujer con blusa amarilla , 1943

Sense títol , 1982

Sense títol , 1982

A ras de suelo , 1997

Bourgeon sur coupe , 1960

Brazo-cactus , 2001

Brazo-cactus , 2001

La mosca , 1948

Càntir i bota , 1987

Rumor de límites IX , 1971

Rumor de límites IX , 1971

Càntir i bota , 1987

Brazo-cactus , 2001

La jarra vertiente o Máquina de dibujar , 1980

Peinture , 1926

A ras de suelo , 1997

La mosca , 1948

Càntir i bota , 1987

Busto de mujer con blusa amarilla , 1943

Bourgeon sur coupe , 1960

Càntir i bota , 1987

Brazo-cactus , 2001

Sense títol , 1982

Brazo-cactus , 2001

Rumor de límites IX , 1971

La jarra vertiente o Máquina de dibujar , 1980

Publicacions de la Fundació Suñol relacionades