Ramon Guillén-Balmes

Petit suport per a Txema Retama, 1993

Cornellà (Barcelona), 1954 - Barcelona, 2001