Art a la carta

Art a la carta

Batxillerat

Primària

Recurs educatiu

Secundària

Recursos treballats a classe

Art conceptual, Economia, Sistemes econòmics, Moneda local, Art amb bitllets

SecundàriaBatxillerat

Art amb diners proposa un ús alternatiu, creatiu i experimental amb finalitats artístiques d’un dels materials més determinants de les nostres vides: els diners. Partint del treball d’artistes com ara Ignasi Aballí i Zush, Art amb diners pretén posar a debat, mitjançant la reflexió i el joc, un fenomen que condiciona la nostra existència i que assumim com a natural.

Pop Art, Dibuix automàtic, Serigrafia, Obre múltiple

PrimàriaSecundària

Com seria un traç salvatge? Com aprenem a domesticar-lo? Què es perd en aquest procés? Partint de l’obra de Luis Gordillo i de Zush domesticarem dibuixos, ens deixarem endur pel nostre subconscient per crear imatges indòmites… I perdrem el control del nostre traç, en un exercici de confiança en l’altre i de desaprendre a dibuixar.

Abecedaris, Sistemes d'organització, Art informalista, Art conceptual

SecundàriaBatxillerat

Abecedaris, números, horaris, calendaris… Estructurem la nostra vida al voltant de sistemes d’ordenació. Però aquests paràmetres no responen a lleis naturals, sinó que són convencions que hem creat. I si les estructures que regulen la realitat fossin unes altres? I si n’inventéssim de noves? Pensar nous sistemes per a nous mons possibles… Ens basarem en aquesta utopia, pròpia de l’art d’avantguarda del segle xx, per jugar i qüestionar-nos com ordenem la nostra experiència del món.

Descarregables

Patrocinadors i col·laboradors

Fundació Glòria Soler

Contactar

Si esteu interessats a participar o desitgeu rebre més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres per telèfon al número 934 961 032 o a través del següent formulari:

Compartir