Educació

A la Fundació Suñol creiem en l’estreta relació entre les pràctiques, les metodologies artístiques i l’educació, per això els programes educatius són un eix primordial de la nostra activitat. A través d’ells, i amb la col·laboració de la Fundació Glòria Soler, pretenem facilitar recursos i generar espais de trobada i d’intercanvi entorn de l’art contemporani, adreçats a una pluralitat de públics des d’una perspectiva col·lectiva, creativa, reflexiva i crítica.

Les nostres línies d’acció s’orienten a generar vincles entre la vida i l’art, tot fomentant un aprenentatge significatiu, vivencial i competencial. Busquem desenvolupar processos d’observació, reflexió, diàleg i creació en els participants, així com el respecte i l’escolta activa. Plantegem les activitats, ja siguin presencials o on line, com a detonants del desig de continuar descobrint, investigant, i compartint.

Un dels nostres eixos és generar projectes educatius accessibles, inclusius i que fomentin la igualtat d’oportunitats. Per aquesta raó, revisem contínuament les nostres instal·lacions i propostes, ens ajudem d’entitats expertes a l’hora de conceptualitzar-les i oferim la seva gratuïtat als centres d’alta complexitat. També busquem garantir la igualtat de gènere en les nostres activitats i visibilitzar de manera més explicita a les dones de la Col·lecció Suñol Soler.