Col·lecció Josep Suñol Sobre (el) paper

Col·lecció Josep Suñol

Sobre (el) paper

21.03.2014 - 09.01.2015

Potser és per l’espontaneïtat que desprèn. O potser perquè explica processos preliminars de realització d’obres posteriors que ens donen les claus per entendre què passa per la ment de l’artista a l’hora de construir una imatge. O també per la quantitat de tècniques específiques que permet aquest suport: dibuix, gravat, fotografia, collage i múltiples tècniques pictòriques aplicades sobre paper.

Sigui pel motiu que sigui, o probablement per una suma de tots, la col·lecció ha reunit obra sobre paper d’artistes nacionals i internacionals que evidencia la importància d’aquest suport en la producció artística del segle passat i sobretot la seva capacitat de convertir-se en un suport en si mateix i no només en l’eina —imprescindible— de treball previ.

El segle xx no només va donar lloc a un llarg nombre d’ismes que van anar apareixent de forma simultània, sinó que també va obrir les possibilitats del treball amb els materials més diversos i sobre qualsevol suport. En aquest context, no és estrany que el paper adquirís un estatus renovat, ja no com un suport útil per a estudis sinó com a suport definitiu de l’obra, i es convertís en una matèria en si mateixa.

Articles de premsa

Descarregables

Patrocinadors i col·laboradors

Compartir