Jordi Tolosa

Geografia descriptiva, 1989

Instal·lació amb ferro, aigua i ventilador

90 x 100 x 21 cm