Jordi Sabaté

Patmos, 1992

Instal·lació amb acer galvanitzat, plàstic i components electronics

14 x 21 x 17 cm