El juego del arte. Pedagogía, arte y diseño

Fundación Juan March

Catàleg que complementava l’exposició El Juego del Arte. Pedagogía, Arte y Diseño (Fundación Juan March, 2019), on s’explorava la influència que tindrien les noves pedagogies del segle XIX, basades en el joc i el dibuix, en el canvi que l’art modern va introduir  en la tradició. Amb préstecs de nombroses institucions, entre les quals es pot comptar la Fundació Suñol, a El Juego del Arte, els jocs educatius dialoguen amb art, arquitectura i disseny per les seves evidents similituds formals, però també pels casos documentats d’artistes educats en els nous corrents pedagògics.