Man Ray

Alexander Calder, 1930

Filadèlfia, 1890 - París, 1976

Tot i que en una etapa inicial Man Ray va experimentar amb la pintura influenciat per moviments d’avantguarda com el cubisme o l’abstracció, aviat va interessar-se per la fotografia. L’any 1917 funda, junt amb els francesos Marcel Duchamp i Francis Picabia, el grup Dadá de Nova York i comença a experimentar amb tècniques com la del aerògraf, que aplica damunt de diverses superfícies. Amb Duchamp organitza la Societe Anonyme amb la finalitat de promoure les avantguardes i l’any 1921 segueix al seu amic fins a París on segueix les seves exploracions en el camp de la fotografia. Experimenta amb els rayogrames, fotografies realitzades sense càmera i on la llum s’impregna directament damunt del paper fotogràfic. La immensa curiositat de l’artista el porta a treballar amb altres mitjans com el cinema i el 1925 esdevé un dels fundadors del moviment surrealista participant a l’exposició inaugural a la Galeria Pierre de París. Man Ray va retratar algunes de les personalitats més influents i rellevants de la cultura d’avantguarda establerta a París, com Joan Miró, Salvador Dalí, Pablo Picasso o Alexander Calder, entre d’altres. Aquestes fotografies són testimoni de l’efervescència cultural del moment i dels vincles que unien a molts d’aquests artistes.