Luis Frangella La jarra vertiente o Máquina de dibujar

Luis Frangella

La jarra vertiente o Máquina de dibujar

28.09.2011 - 28.01.2012

Frangella crea un univers lúcid i subtil que respon a la seva particular percepció de les relacions entre els objectes i les seves proporcions, en una recerca constant de la veracitat original de les coses. El seu laboratori-taller es converteix en un espai generador d’idees i motor d’aprenentatge permanent, des d’on l’artista ausculta el món i transforma allò que percep.

La Fundació Suñol revisita l’obra de Luis Frangella, artista present a la Col·lecció Josep Suñol, amb l’objectiu de donar a conèixer l’expressionisme silent d’un artista poc difós per la seva prematura desaparició, que mereix tota la nostra admiració i respecte.

Comissària: Marisa Díez de la Fuente

Articles de premsa

Descarregables

Compartir