Col·lecció Josep Suñol Signes i escriptures

Col·lecció Josep Suñol

Signes i escriptures

10.06.2010 - 02.10.2010

L’exposició pretén emfatitzar el paper del signe i l’escriptura en les arts plàstiques de la segona meitat del segle XX, tot traçant un recorregut descriptiu d’aquestes aplicacions simbòliques.

Al llarg de la història ha estat comuna la manifestació de codis, escriptures i simbologies que organitzen els sentits individuals i contribueixen a la seva comprensió col·lectiva. Des de temps remots, trobem en l’àmbit de l’art la utilització dels signes i, més endavant, de l’alfabet o de l’escriptura com a elements estructurals de composició.

Però no és fins al segle XX que la lletra aconsegueix entitat suficient per entrar al paràmetre històric amb un criteri estètic. És llavors quan, afavorit per les noves aportacions de la semiòtica, l’estudi del llenguatge es fa extensiu a tots els camps del coneixement i quan la presència de signes i tipografies comença a envair totes els corrents artístics, des del Cubisme, el Dadaisme, el Surrealisme, el Lletrisme i el Constructivisme fins al Pop Art.

L’exposició es divideix en quatre apartats i evoluciona del signe més indesxifrable a l’escriptura més llegible. En les obres seleccionades, el missatge se’ns presenta de vegades explícit, d’altres suggerit, alguns cops amb referències textuals o gràfiques, però sempre a través d’elements iconogràfics que reflecteixen la interacció de cada artista amb cada espectador, a través de llenguatges visuals que fan servir el signe, la lletra, l’alfabet, la paraula o l’escriptura com a part de la seva formulació estètica. La finalitat de l’exposició és posar de relleu el paper del signe i l’escriptura en l’art del segle XX com a estructura del pensament i mitjà d’expressió de l’artista.

Articles de premsa

Descarregables

Patrocinadors i col·laboradors

Compartir