Antoni Tàpies

Pintura en blau, 1955

Barcelona, 1923 - Barcelona, 2012

«Per expressar coses importants no fa falta utilitzar grans recursos ni imatges grandioses. En un gra de pols pot estar contingut tot l’univers».

Antoni Tàpies

 

Antoni Tàpies ocupa un dels llocs més destacats de l’art espanyol del segle xx. Comença els seus temptejos artístics dibuixant de manera autodidacta durant la llarga convalescència d’una greu malaltia. A finals dels anys quaranta va ser cofundador del grup Dau al Set, col·lectiu d’avantguarda català de tendència surrealista. Les obres d’aquest període destaquen per la temàtica i la iconografia màgica, però a poc a poc evolucionen cap a un interès creixent per la matèria, que cristal·litza en les cèlebres pintures matèriques, de reconeixement internacional. L’informalisme matèric de Tàpies, del qual Pintura en blau és un exponent, es caracteritza per l’ús de nous materials com ara la sorra, la pols de marbre i terres de colors, i també per l’aplicació sobre la tela d’incisions, escriptures, petjades, dibuixos i signes primaris. En les dècades posteriors va reforçar el seu compromís polític i va seguir desplegant el seu imaginari simbòlic amb materials i textures molt diversos i objectes quotidians. A més del seu treball plàstic, Antoni Tàpies va dur a terme una importat tasca com a assagista i teòric de l’art amb la freqüent publicació de textos i llibres que van marcar el debat artístic de l’època.

Llistat d’obres

Pintura en blau , 1955

Pintura grisa núm. LV , 1957

Composició amb sorra blanca núm LXXX , 1958

Composició amb sorra blanca núm LXXX , 1958

Oval de feltre , 1976

Les Doigts , 1976

Peu i vernís , 1985

Peu i vernís , 1985

Butaca , 1987

Càntir i bota , 1987

Pintura en blau , 1955

Oval de feltre , 1976

Butaca , 1987

Pintura grisa núm. LV , 1957

Les Doigts , 1976

Càntir i bota , 1987

Composició amb sorra blanca núm LXXX , 1958

Peu i vernís , 1985

Publicacions de la Fundació Suñol relacionades