Jordi Teixidor

Bandas amarillas 2, 1978

València, 1941