Ignasi Aballí

Classificats (rosa), 2008

Barcelona, 1960

Llistat d’obres

Rètol (museum) , 2006

Paper moneda , 2007

Sense títol , 2013

Rètol (museum) , 2006

Paper moneda , 2007

Sense títol , 2013