Col·lecció Josep Suñol 1970 – 2001

Col·lecció Josep Suñol

1970 – 2001

06.02.2008 - 31.12.2008

La present exposició ofereix una visió molt representativa d’aquests últims anys del segle passat. L’amistat-complicitat que es va produir entre el col·leccionista i la majoria dels artistes que destacaven en aquell moment, arran de la visita als seus tallers i seguir-ne les trajectòries, fa que les obres que conformen aquesta mostra siguin un bon exemple del que va succeir en aquell determinant període amb les arts plàstiques.

1970–2001 se centra principalment en els anys 80 i 90. Aquestes dècades es van caracteritzar per la irrupció en l’escena de l’art d’uns moviments anomenats transavantguarda italiana, neoexpressionisme alemany, bad painting i la nova escultura britànica. Aquesta nova concepció de l’art es va estendre ràpidament per totes les geografies, inclosa la de l’Estat espanyol.

El que va unir aquestes noves generacions d’artistes va ser que totes elles es qüestionaven la validesa de les avantguardes històriques, a partir d’una certa percepció d’afebliment en el progrés de l’art, de crisi del subjecte i del moviment modern.

Articles de premsa

Compartir