Col·lecció Josep Suñol 5è Aniversari

Col·lecció Josep Suñol

5è Aniversari

28.09.2012 - 02.03.2013

Per tal de raonar i divulgar el llenguatge artístic i d’aconseguir propòsit pedagògic de la fundació, els temes proposats s’estructuren en base als següents títols: Rostres, Escriptures,  Somieigs, Cossos, Abstraccions i geometries, Paisatges, Expressionismes i Resistències.

El catàleg de l’exposició inclou textos de Rosa Queralt i Valentin Roma. La primera ofereix una exhaustiva descripció dels esdeveniments que van marcar l’evolució de les arts visuals a Espanya des de mitjan dels 70 fins a finals dels 80, i constitueix una anàlisi única d’aquell moment. En una accepció diferent, Valentin Roma ens introdueix conceptualment i poèticament  als criteris de fonamentació de cada capítol d’aquesta mostra, que facilita la lectura visual de l’art que pretenem fer palesa.

Articles de premsa

Descarregables

Compartir