Eduardo Chillida

Rumor de límites IX, 1971

Sant Sebastià, 1924 - Sant Sebastià, 2002

«L’espai serà anònim fins que no el limiti. Abans les meves obres eren protagonistes, ara han de ser mitjans per fer protagonista l’espai. […]. Vull anar tancant l’espai a la meva obra».

Eduardo Chillida

 

Eduardo Chillida és un dels escultors espanyols més destacats. De jove abandona els estudis d’arquitectura per dedicar-se al dibuix i l’escultura. Després d’una estada a París en contacte amb diferents moviments d’avantguarda, torna al País Basc on comença a assolir un progressiu reconeixement a través d’exposicions i guardons internacionals. Chillida planteja les seves investigacions escultòriques a partir d’elements claus com ara l’espai, el buit i el límit en relació a la massa, les formes, el ritme i els aspectes monumentals de l’escultura. Tot i que en un inici es va centrar en el treball figuratiu de la pedra, ben aviat es va obrir a tendències abstractes amb components poètiques, elaborades amb diversos materials i parant especial atenció al ferro, que esdevindria la matèria primera de moltes de les seves principals creacions. La intervenció de la naturalesa esdevé un factor clau en moltes de les seves creacions per a l’espai públic, integrant-ne elements com l’erosió del vent, els canvis lumínics o l’impacte de l’aigua.

Llistat d’obres

Sense títol , 1987

Sense títol , 1987

Sense títol , 1987

Sense títol , 1987

Publicacions de la Fundació Suñol relacionades