ICC39FONTANA-website

Col·lecció Josep Suñol

La col·lecció de Josep Suñol evidencia per ella mateixa la forma especial d’entendre l’art del col·leccionista. La coherència i qualitat de les obres que composen la col·lecció, proporcionen una àmplia i representativa visió de l’itinerari de la creació artística, des de 1915 fins 2006.

Gràcies a la seva amistat amb Fernando Vijande -un dels fundadors de la Galería Vandrés de Madrid- va viure molt de prop la transformació que estava experimentant l’art durant els anys seixanta. Cal dir que Vijande ha estat considerat com a un dels impulsors de l’art d’avantguarda a Espanya, la qual cosa va permetre a Josep Suñol estar en contacte directe amb les noves tendències artístiques espanyoles.

L’any 1976 marcà una fita important en la història de la col·lecció, amb l’organització de la festa-ritual “Situació-Color”, en la qual, entre d’altres, hi participaren Antoni Miralda, Jaume Xifra i Antoni Muntadas. L’esdeveniment es programà amb motiu de la presentació de la nova residència del col·leccionista en un edifici de tres plantes de Josep Lluís Sert, espai idoni per gran part de les seves obres.

Anys després, al 1980, s’inaugurava un segon espai al carrer Mejía de Lequerica, la Galeria 2, per tal d’emplaçar-hi les obres que Josep Suñol continuava adquirint. A la Galeria 2 existeix un petit atelier cedit temporalment a diversos artistes com Zush, Pablo Maeso, José Noguero, etc., convertint-se aquesta en una de les principals tasques de mecenatge exercides per Josep Suñol.

Posteriorment, l’any 1988, s’iniciaren les obres de reforma d’un immoble al Passeig de Gràcia de Barcelona, lloc de naixement de Josep Suñol, amb l’objectiu que esdevingués la seu principal de la col·lecció.

La col·lecció compta amb uns fons que sobrepassen les 1.200 obres, 454 de les quals estan realitzades damunt paper i unes 180 més, damunt tela; 325 escultures, en diversos materials i la resta del contingut artístic correspon a obres executades amb els procediments més variats.

Des de finals dels anys seixanta, Josep Suñol ha mantingut una dinàmica d’adquisició constant, que ha suposat la incorporació de nous artistes a la col·lecció. L’increment més considerable es produí durant el quadrienni de 1980 a 1984, durant el que s’amplià amb 377 noves obres. Segons l’any de realització, és remarcable que la majoria corresponen a la dècada compresa entre 1970 i 1979, a la que pertanyen 488 peces.

Més de 200 artistes estan presents a la col·lecció i Espanya és el país amb major percentatge (un 60%), essent Catalunya la comunitat amb major nombre de representants (un 38% del total espanyol), seguida de Madrid i València. El segon país és Itàlia, amb un 7% i tot seguit es situen els Estats Units, amb un 5% del total d’artistes. Existeix un clar desig d’internacionalització, tot i que és obvi que a l’estar ubicada la Fundació Suñol a Barcelona, el predomini d’artistes d’aquesta ciutat és notori.

Jordi Vidal i Sordé

Google+FacebookTwitterEmailPrint