Luis Gordillo Sense títol (provisional)

Luis Gordillo

Sense títol (provisional)

21.10.2010 - 29.01.2011

L’amistat entre Luis Gordillo, Josep Suñol i Fernando Vijande determina i facilita la compilació d’una sèrie d’obres de l’artista que, per la seva innovadora i unívoca expressivitat, s’ha cregut oportú reunir en un mateix espai, per tal de reconèixer la trajectòria d’un artista l’obra del qual, de difícil classificació i definició, ens condueix per críptics escenaris.

Si en termes generals l’experiència de poder conèixer el procés de creació d’un artista desperta gran expectació, en el cas de Luis Gordillo aquests moments processuals són d’especial transcendència, atès el desconcert emocional pel qual ens portarà a discórrer i discernir. El propòsit d’aquesta exposició és el de mostrar al públic tot aquest material al costat de l’obra acabada a què fa al·lusió i que ha servit d’inspiració o conseqüència.

Es tracta, en definitiva, d’evidenciar el procés evolutiu d’unes obres capdavanteres en la producció artística de Luis Gordillo, per tal que la seva obra sigui llegida des d’una òptica d’apropament i indagació d’un dels artistes més influents del segle XX al nostre país.

Comissariat: Luis Gordillo i Fundació Suñol

Articles de premsa

Descarregables

Patrocinadors i col·laboradors

Compartir